TEKNİK ÖZELLİKLER STANDART METOD DEĞER
Ağırlık (Weight )   5 to 8 Kg/ m²
Yoğunluk (Density) ISO 1675 1.25 to 1.5 g/cm³
Barcol Sertliği (Barcol Hardness) TS EN 59 42-48
Yuk Altında Dayanım Sıcaklığı (High Deflection Temperature) ISO 75, A 72 ºC
Esneklik Katsayısı (Modulus of Elasticity ) ISO 527-1 1.10 to 3.86 Gpa
Kırılmadan Darbe Direnci (Impact resistance without breakage) ISO 179-2 27850 J/m²
Eğilme Mukavemeti (Bending Strength) ISO 178 19.8-32 Mpa
Eğilme Modulü (Bending Modul) ISO 178 1320 Mpa
Çekme Modülü (Tensile Modul) ISO 0527 3000 Mpa
Çekme Mukavemeti (Tensile Strength) ISO 0527 68 Mpa
Kopma Uzaması (Elongation At break) ISO 0527 3,60%
Kopma Uzunluğu (Breaking Length ) ISO 527-1 1.8 to 3,6%
Su Emme (Water Absorption) ISO 62-3 0.45-0.75%
Isıl iletimi (Heat Conduction) UNE 53037-76 0.18 to 0.35 Kcal/mHºC
Dış Atmosferik Dayanım (Ageing resistance when exposed to outdoor) UNE EN ISO 178 - No property losses detected.
Atmosferik Durağanlık (Atmospheric Stability)   Perfect
Alev Geciktirme (Fire Retardant) EN 13501-1:2002 Euroclass Ds3d0 | B2 - M3

***Teknik bültende yer alan teknik veriler laboratuar koşullarında elde edilmiştir. Firmamız hiçbir suretle bu bilgilere gösterilen itibardan ve bunların kullanılmasından doğabilecek doğrudan, dolaylı, özel ve sonuç niteliğindeki kayıp ve zararlarda dolayı sorumlu tutulamaz.