Facebook
Pinterest
Youtube
Instagram

Mare Brick

Anasayfa // Tuğla // Mare Brick

Tuğla için “dünya tarihinde imalatı yapılan ilk yapı malzemesi” tanımını kullanmak yanlış olmaz. İlk yerleşim yerlerinin ve kültürlerinin tuğla yapımına uygun olan alüvyonlu toprakların yer aldığı geniş nehir havzalarında kurulduğu bilinmektedir. Tuğla sanatının da başlangıcı işte bu dönemlere rastlar. Bu bölgeler Mezopotamya’da yer alan Nil, Euphrates/Tigris nehirlerinin aşağı bölgeleridir. Bu bölgelerde yapılan kazılarda en eski tuğlaların kalıplaşmış kil tabletler ve duvar rölyeflerinden olduğu gözlenmiştir. Bu da gösteriyor ki, tuğla üretimi daha bu zamanlardan başlamış ve o zamanlar bile tapınaklar ve en zengin yapılar bu tuğlalarla inşa edilmiştir. Kullanılan bu pişmemiş kil tabletler, zamanımızda kullanılan tuğlalara benzer boyutlarda ve elle düzeltilerek şekillendirilmişti. Bu kil tabletlerle (tuğla) yapılan Karbon 14 deneyleri ise MÖ 13.000 yılını göstermektedir.     Yani bugün, tamı tamına 15.000 yıl önce, ilk tuğlaların insan elinde şekillendiğini söyleyebiliriz.

 

Panel Ölçüleri: 128 x 280 cm